Vacature lid Raad van Toezicht

Vanwege het aftreden van een van onze leden ontstaat er per 1 september 2023 een vacature.

De Raad van Toezicht streeft naar diversiteit en dynamiek in inbreng en (culturele) achtergrond. Gelet op de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht, zoeken wij een lid dat invulling gaat geven aan de portefeuille Onderwijs. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Procedure:

Heeft u belangstelling voor deze functie? Stuur dan uw schriftelijke reactie, voorzien van een Curriculum Vitae, uiterlijk maandag 8 mei per e-mail aan w.pranger@pontis.nl

De sollicitatiegesprekken worden gevoerd door een benoemingsadviescommissie. De eerste gespreksronde is gepland op vrijdag 26 mei vanaf 17.00 uur. Een eventuele tweede ronde is gepland op vrijdag 2 juni vanaf 17.00 uur.

Nadere informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wendy Pranger, bestuursassistent van de Pontis Onderwijsgroep, via e-mail: w.pranger@pontis.nl