Vacature lid Raad van Toezicht

Vanwege het aftreden van een van onze leden ontstaat er per 1 september 2022 een vacature.

De Raad van Toezicht streeft naar diversiteit en dynamiek in inbreng en (culturele) achtergrond. Gelet op de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht, gaat de voorkeur uit naar een vrouw. Ervaring als toezichthouder is geen vereiste. Daarnaast is binding met de regio waar de Pontis scholen actief zijn een voorwaarde.

Procedure:

Uw schriftelijke reactie, voorzien van een uitgebreid Curriculum Vitae, kunt u tot uiterlijk dinsdag 24 mei 2022 per e-mail zenden aan w.pranger@pontis.nl

De sollicitatiegesprekken worden gevoerd door een benoemingsadviescommissie. De eerste gespreksronde is gepland op dinsdag 7 juni vanaf 17.00 uur. Een eventuele tweede ronde is gepland op dinsdag 21 juni vanaf 17.00 uur.

Nadere informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wendy Pranger, bestuursassistent van de Pontis Onderwijsgroep, via e-mail: w.pranger@pontis.nl