GMR

Welkom op de pagina van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR behartigt de belangen van leerlingen, ouders en medewerkers van alle vier de Pontis scholen en houdt zich dus bezig met Pontisbrede aangelegenheden. Naast de GMR heeft iedere school haar eigen deelraad die regelmatig met de directie overlegt over allerlei zaken die de betreffende school aangaan. Meer informatie over de deelraden vind u op de websites van de scholen.

Hieronder vindt u de agenda’s en de meest recente actiepuntenlijst van de vergaderingen van de GMR.

Heeft u vragen of opmerkingen? Wij horen het graag. U kunt ons bereiken via gmr@pontis.nl

 

Agenda’s GMR 2023-2024

agenda 17 oktober 2023

agenda 14 november 2023

agenda 19 december 2023

agenda 5 maart 2024

agenda 9 april 2024

21 mei 2024

18 juni 2024

Actuele actiepuntenlijst GMR

actiepuntenlijst april 2024

Medezeggenschapsstatuut en Reglement GMR Pontis

Medezeggenschapsstatuut

Reglement GMR