GMR

Welkom op de pagina van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR behartigt de belangen van leerlingen, ouders en medewerkers van alle vier de Pontis scholen. De GMR overlegt met de bestuurder over Pontisbrede aangelegenheden. Daarnaast is de GMR een sparringpartner voor het College van Bestuur en heeft zowel advies- als instemmingsrecht voor bepaalde beleidsstukken. De GMR houdt zich dus bezig met Pontisbrede aangelegenheden. Naast de GMR heeft iedere school haar eigen deelraad die regelmatig met de directie overlegt over allerlei zaken die de betreffende school aangaan. Meer informatie over de deelraden vind u op de websites van de scholen.

Hieronder vindt u de agenda’s en de meest recente actiepuntenlijst van de vergaderingen van de GMR.

Heeft u vragen of opmerkingen? Wij horen het graag. U kunt ons bereiken via gmr@pontis.nl

 

Vergaderingen GMR 2023-2024

17 oktober 2023

14 november 2023

19 december 2023

5 maart 2024

9 april 2024

21 mei 2024

18 juni 2024

Actuele actiepuntenlijst GMR

actiepuntenlijst GMR 20 juni 2023

Vergaderingen GMR 2022-2023

agenda GMR 4 oktober 2022

agenda GMR 15 november 2022

agenda GMR 13 december 2022

agenda GMR 7 maart 2023

agenda GMR 11 april 2023

agenda GMR 23 mei 2023

Medezeggenschapsstatuut Pontis

Medezeggenschapsstatuut