Over ons

De Pontis Onderwijsgroep, een stichting voor openbaar en katholiek voorgezet onderwijs, is de rechtspersoon waaronder de vier scholen van het Trinitas College uit Heerhugowaard en het Regius College uit Schagen vallen.

“Bij Pontis kan iedereen groeien. Met een open blik naar de buitenwereld blijven wij ons ontwikkelen en verbeteren”

Missie en visie

Samen voor verbinding en vooruitgang

 

Onze missie bouwt voort op de kernwaarden ‘samen voor verbinding‘ en ‘leergierig en vernieuwend‘.
Positieve relaties tussen docenten, leerlingen en ouders vormen de basis voor succesvol leren en ontwikkelen. ‘Zonder relatie geen prestatie’ is daarom het fundament van ons handelen, waarbij heel bewust de relaties vóór prestaties komen. Bij Pontis kan iedereen groeien en met een open blik naar de buitenwereld blijven wij ons ontwikkelen en verbeteren. Het is onze opdracht om de leerlingen optimaal voor te bereiden op hun succesvolle toekomst. Wij creëren een leergemeenschap waarin leerlingen, docenten, ouders en andere betrokkenen met elkaar verbonden zijn, zich veilig voelen en waarin iedereen zich gezien, gehoord, gewaardeerd en ondersteund voelt. Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond, overtuiging of persoonlijke identiteit. Bij ons mag je zijn wie je bent. Om onze ambities waar te maken werkt Pontis intensief samen met partners in de omgeving en is het voor overheden, collega-besturen, samenwerkingsverbanden en andere kern- en ketenpartijen een betrouwbare samenwerkingspartner.

Wil je meer weten over onze koers? Lees hieronder ons koersplan!

Koersplan Pontis 

Organisatie

De Pontis Onderwijsgroep, een stichting voor openbaar en katholiek onderwijs, is de rechtspersoon waaronder de vier scholen van het Trinitas College en het Regius College ressorteren. De stichting heeft een College van Bestuur en een Raad van Toezicht.

Lees verder

Medezeggenschap

Medezeggenschap is een belangrijk instrument om de kwaliteit van onze school te vergroten. De Pontis Onderwijsgroep heeft een gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR) en vier deelraden (Regius College havo/vwo, Regius College vmbo/praktijkonderwijs, Trinitas College Han Fortmann en Trinitas College Johannes Bosco).

Kwaliteit en verantwoording

De Pontis Onderwijsgroep werkt voortdurend aan de kwaliteit van het onderwijs. Op een systematische wijze gaan we na of we waarmaken wat we beloven en of we voldoen aan de eisen die aan ons gesteld zijn. We voeren hierover gesprekken met leerlingen, ouders, medezeggenschapsraad, de Raad van Toezicht (interne toezichthouder) en andere partners. Het stelsel van kwaliteitszorg is uitgewerkt in de schoolplannen.

Klik hier voor de kwaliteitspagina van het Regius College.
Klik hier voor de kwaliteitspagina van het Trinitas College.