Over ons

De Pontis Onderwijsgroep, een stichting voor openbaar en katholiek voorgezet onderwijs, is de rechtspersoon waaronder de vier scholen van het Trinitas College uit Heerhugowaard en het Regius College uit Schagen ressorteren.

“Bij Pontis kan iedereen groeien. Met een open blik naar de buitenwereld blijven wij ons ontwikkelen en verbeteren”

Missie en visie

De Pontis Onderwijsgroep (Pontis) is een stabiele, betekenisvolle onderwijsorganisatie. De scholen staan in de regio bekend vanwege de hoge kwaliteit van het onderwijs, de breedte van hun aanbod en de goede begeleiding van alle leerlingen. Pontis heeft de ambitie om zichzelf, het onderwijs en de leerlingen te blijven ontwikkelen. Het onderwijs van vandaag is niet per definitie het beste onderwijs voor morgen. Nieuwe uitdagingen lonken. Meer maatwerk, flexibilisering en innoveren passen in het toekomstbeeld. Uitgangspunt blijft dat alle leerlingen zich optimaal kunnen voorbereiden op hun eigen succesvolle en gelukkige toekomst. Om deze ambities waar te maken werkt Pontis intensief samen met partners in de omgeving. Voor overheden, collega-besturen, samenwerkingsverbanden en andere kern- en ketenpartijen is Pontis een betrouwbare samenwerkingspartner.

Jaarstukken Pontis Onderwijsgroep 2022

Organisatie

De Pontis Onderwijsgroep, een stichting voor openbaar en katholiek onderwijs, is de rechtspersoon waaronder de vier scholen van het Trinitas College en het Regius College ressorteren. De stichting heeft een College van Bestuur en een Raad van Toezicht.

Lees verder

Medezeggenschap

Medezeggenschap is een belangrijk instrument om de kwaliteit van onze school te vergroten. De Pontis Onderwijsgroep heeft een gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR) en vier deelraden (Regius College havo/vwo, Regius College vmbo/praktijkonderwijs, Trinitas College Han Fortmann en Trinitas College Johannes Bosco). Meer informatie over de deelraden is te vinden op de betreffende pagina’s op de locatiewebsites.

Kwaliteit en verantwoording

De Pontis Onderwijsgroep werkt voortdurend aan de kwaliteit van het onderwijs. Op een systematische wijze gaan we na of we waarmaken wat we beloven en of we voldoen aan de eisen die aan ons gesteld zijn. We voeren hierover gesprekken met leerlingen, ouders, medezeggenschapsraad, de Raad van Toezicht (interne toezichthouder) en andere partners. Het stelsel van kwaliteitszorg is uitgewerkt in de schoolplannen.

Klik hier voor de kwaliteitspagina van het Regius College.
Klik hier voor de kwaliteitspagina van het Trinitas College.